Správná odpověď je: ryby chová Němec.

Logické řešení

 1. V prvním domě žije Nor. (tip č.9)
 2. Druhý dům je modrý, protože je jediný vedle Norova bytu (tip č.14)
 3. Obyvatel třetího domu pije mléko. (tip č.8)
 4. Jelikož je zelený dům nalevo od bílého a jeho obyvatel pije kávu, může to být jedině čtvrtý dům a pátý dům je tudíž bílý. (tipy č.4 a 5)
 5. Zatím neznáme barvu prvního a třetího domu. Víme ale, že v prvním domě žije Nor a Angličan má dům červený. Tudíž třetí dům bude červený.(tip č.1)
 6. U všech domů kromě prvního známe barvu, takže první dům je žlutý a jeho obyvatel kouří Dunhill. (tip č.7)
 7. Jelikož obyvatel prvního domu kouří Dunhill, musí obyvatel druhého domu chovat koně. (tip č. 11)
 8. Jelikož Dán pije čaj, je jasné, že může žít jen ve druhém nebo pátém domě. Kdyby žil v pátém domě, Švéd by musel žít ve čtvrtém domě a Němec ve druhém. Za těchto okolností by ten co kouří Blue Master, nemohl pít pivo. Takže Dán žije ve druhém domě a pije čaj. (tipy č. 2; 3; 12 a 13)
 9. Nyní je tedy jasné že obyvatel pátého domu kouří Blue Master a pije pivo. (tip č. 12)
 10. Také je jisté, že Němec žije ve čtvrtém domě a kouří Prince. (tip č. 13)
 11. Tudíž Švéd žije v pátém domě a chová psy. (tip č. 2)
 12. Jelikož ten, co kouří Pall Mall, chová ptáky, může to být jedině Angličan v prostředním domě. (tip č. 6)
 13. Nyní je jisté, že Dán kouří Blend. Tudíž Nor v prvním domě chová kočky a pije vodu. (tipy č. 10 a 15)
 14. Takže ryby chová Němec.

Alternativní řešení

 1. V prvním domě žije Nor. (tip č. 9)
 2. Druhý dům je modrý, protože je jediný vedle Norova domu. (tip č. 14)
 3. Jelikož je zelený dům nalevo od bílého, domy červené a žluté barvy by bylo možné umístit dvěma způsoby. Ovšem v červeném domě žije Angličan, čili první dům nemůže být červený z důvodu, že v něm žije Nor. První dům je tedy žlutý a jeho obyvatel kouří Dunhill. (tip č. 4, 1, 9 a 7)
 4. Jelikož obyvatel prvního domu kouří Dunhill, musí obyvatel druhého domu chovat koně. (tip č. 11)
 5. Jelikož obyvatel zeleného domu pije kávu a obyvatel, který žije ve třetím domě pije mléko, obyvatelem třetího domu musí být Angličan žijící v červeném domě. Zelený dům je tedy čtvrtý a bílý dům je pátý. (tip č. 5, 1 a 4)
 6. Jelikož ve třetím, ani čtvrtém domě žádný obyvatel nepije vodu, obyvatel, který kouří Blend musí žít ve druhém domě, protože v prvním domě již žije obyvatel, který kouří Dunhill. Obyvatel v prvním domě tedy pije vodu. (typ č. 8, 4 a 15)
 7. Doposud není známo, ve kterém domě se nachází Dán, který pije čaj a obyvatel, který kouří Blue Master a pije pivo. U druhého a pátého domu nám chybí informace o nápoji. Obyvatel, který kouří Blue Master, nemůže žít ve druhém domě, protože obyvatel druhého domu kouří Blend. Čili obyvatelem druhého domu je Dán, který pije čaj a obyvatel, který kouří Blue Master a pije pivo žije v pátém domě. (tip č. 3, 12)
 8. Jediný dům, u kterého nám chybí informace o národnosti obyvatele žijícího v něm a značka cigaret, které kouří je dům čtvrtý. Je tedy jisté, že ve čtvrtém domě žije Němec a kouří Prince. (tip č. 13)
 9. Po předchozím kroku je již jasné, že Švéd žije v pátém domě a chová psy. (tip č. 2)
 10. Taktéž se dá lehko určit, že obyvatel, který kouří Pall Mall a chová ptáky, žije ve třetím domě. (tip č. 6)
 11. Nyní je již jisté, že soused toho, co kouří Blend, je obyvatel prvního domu chovající kočky, protože druhý soused (třetí dům) chová ptáky. (tip č. 10)
 12. Z postupného řešení tedy jasně vyplývá, že obyvatel, který chová ryby je Němec.